จัดส่งเครื่องมือช่าง – บริษัท บีเอส มายโค ไบโอเทค จำกัด จ.นครปฐม

ประเภทโครงการ : โรงงาน คลังสินค้า

ลักษณะงาน : จัดหาเครื่องมือช่าง อุปกรณ์ช่าง อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

ระยะเวลาโครงการ : 1 วัน

ปีที่สร้างเสร็จ : 2019

ลูกค้า : บริษัท บีเอส มายโค ไบโอเทค จำกัด

รายละเอียดสินค้า : 

จัดหาและจำหน่ายเครื่องมือช่าง อุปกรณ์ช่าง อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ฯลฯ

ให้กับบริษัท บีเอส มายโค ไบโอเทค จำกัด อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ผู้ประกอบกิจการผลิตยาปราบศัตรูพืชและเคมีภัณฑ์อื่นๆ เพื่อการเกษตร

🔹🔹 ส.เจริญโฮมสแควร์ (ศูนย์จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือช่างและฮาร์ดแวร์)

👉👉 ติดต่อสอบถาม Line ID: @schs.thailand / โทร: 02-328-7309, 02-328-7313