24 FIX – Maintenance Services Solution

ประเภทโครงการ : อื่นๆ

ลักษณะงาน : พันธมิตร (Business Partner)

ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี

ปีที่สร้างเสร็จ : 2019

ลูกค้า : 24 FIX

รายละเอียดสินค้า : พันธมิตร (Business Partner) 24FIX ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการซ่อมบ้าน – ผู้ให้บริการงานซ่อมแซม ตรวจเช็ค ปรับปรุง บำรุงรักษาที่อยู่อาศัย ที่มีการชำรุดเสียหายหรือไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ด้วยทีมช่างระดับมืออาชีพ —– จัดหาและจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ช่าง เครื่องมือช่าง อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ฯลฯ —– 🔹🔹 ส.เจริญโฮมสแควร์ (ศูนย์จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือช่างแล